Alalies

Ouder- en Vriendenkoor van de Johannesschool

Wie zijn we?

Welkom op de website van Alalies.

We zijn een koor dat kort na de oprichting van de Johannesschool, de Vrije school Tiel, begin jaren 80 ontstaan is vanuit een groep ouders. Later kwamen er ook mensen van buiten de school bij. Annar Nooteboom is al sinds 1993 de dirigent van ons koor. Eerst vanuit school en later, in 2002 is het koor verdergegaan als onderdeel van zijn muziekschool Nooteboom Muziek
(www.nooteboommuziek.nl). De naam Alalies betekent: op de manier van Lies (een koosnaam van (toen nog) Annelies).

Alalies is een hechte, enthousiaste groep. Ons uitgangspunt is om samen te zingen en er vooral van te genieten. Na het zingen gaan we vaak nog naar de kroeg om nog even gezellig na te kletsen.

We oefenen elke woensdagavond in de muziekschool van Annar aan de Neerijnenlaan 1 in Tiel. Het repertoire is meertalig, afwisselend en breed. Het omvat zowel klassieke als moderne liederen. We treden een aantal keren per jaar op. Bijvoorbeeld bij onze eigen Johannesschool, op de ouderkorendag, of als iemand ons vraagt en we geven jaarlijks een eigen concert voor ieder die dat wil horen!

De basisoptredens worden aan het begin van het jaar vastgesteld door de dirigent. Daarnaast blijft er ruimte voor spontane optredens. Ons koorjaar loopt parallel met schooljaar, vanaf circa 1 september t/m 31 augustus.

Bezoekers :

Onze uitgangspunten

Met ons koor willen we maximaal plezier beleven aan het zingen en de optredens.

Om dat te bereiken hebben we een aantal basisregels en afspraken nodig. Die regels zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als doel op zich.

Annar streeft dan ook bij het hanteren van de regels naar een goed evenwicht tussen discipline en betrokkenheid enerzijds en soepelheid en flexibiliteit anderzijds.

Onze leden

We hebben op dit moment 24 leden, van wie 7 mannen. Er is ruimte voor enkele nieuwe leden. Met name de mannen kunnen goed versterking gebruiken!

Indien er zich meer leden aanmelden dan er plaatsen zijn, verlenen we voorrang aan ouders van kinderen van de Johannesschool.

Iemand die lid wil worden kan zich aanmelden bij Annar ([email protected] of 06-13649164) en een paar keer op proef meezingen. Als het bevalt, volgt een stemtest door Annar, waarbij ook gekeken wordt of het aspirant lid voldoet aan het vereiste niveau. Als beide partijen akkoord gaan volgt de inschrijving als lid..

Oefenavond

We oefenen elke woensdagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur in de muziekschool van Annar Nooteboom.

Contributie

De contributie voor een geheel koorjaar bedraagt ongeveer € 255,- en kan in 3 termijnen worden overgemaakt naar de rekening van de penningmeester. De eerste termijn omvat september t/m december, de tweede januari t/m maart en de derde: april t/m juli. Bij opzegging moet de gehele lopende termijn betaald worden.

Neem bij problemen of vragen over de betaling even contact op met de penningmeester.

Jaarlijkse ledenvergadering

Deze vergadering wordt gehouden bij de start van het nieuwe koorjaar. Leden kunnen via de secretaris punten voor deze vergadering inbrengen.

In deze vergadering wordt het afgelopen jaar geëvalueerd:
* verloop repetitieavonden
* optredens
* contributie, vergoeding dirigent

Daarnaast wordt een plan voor het komende jaar gepresenteerd. Dit jaarplan bevat de volgende onderwerpen:
* repertoirevoorstel
* voorstel voor basisoptredens
* budget komend jaar
* eventuele andere plannen

Naast de vastgelegde plannen blijft er uiteraard ruimte voor spontane acties.


Welcome

Upcoming Events

Featured Products

Recent Photos